Opactwo Westminster jest czynnym kościołem z codziennym cyklem modlitw i nabożeństw. Jego wysoko wznoszące się sklepienia symbolizują niewyobrażalną wielkość Boga. Chrześcijanie wierzą, że Bóg jest częścią naszego życia zarówno doczesnego jak i pośmiertnego. Jak wiele innych wielkich kościołów, Opactwo jest zbudowane na planie krzyża, nawiązując do śmierci Jezusa, źródła nowego życia dla wszystkich, którzy w Niego wierzą.

Po wschodniej stronie przepierzenia znajduje się chór. Codzienne nabożeństwa śpiewane są odprawiane tutaj od wieków, na cześć i chwałę Boga. Ołtarze są miejscem, gdzie odbywają się najważniejsze akty nabożeństw chrześcijańskich: Eucharystia, Komunia Święta i Msza Święta. W czasie nabożeństwa dziękczynnego na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, wierni łączą się z Nim poprzez sakrament chleba i wina.

Grobowce i pomniki mówią o ludzkiej godności i osiągnięciach oraz o chrześcijańskiej wierze w życie po śmierci.

Opactwo Westminster zostało założone w X wieku. Wówczas większość Chrześcijan w Europie uznawała władzę kościoła rzymsko-katolickiego i papieża. W XVI wieku reformacja przyniosła wiele zmian w strukturze i obrzędach religijnych w kościołach Europy. Kościół Anglii uniezależnił się od Rzymu. Zachowując wiele z jego tradycji, wprowadził własne charakterystyczne formy obrzędów religijnych, nabożeństwa w języku angielskim zamiast łaciny oraz przyjął Pismo Święte i tradycję za podstawę wiary.

© 2018 The Dean and Chapter of Westminster

Website design - Design by Structure