A Westminster apátság egy működő templom, melyben mindennapos az ima és az istentisztelet. Égbe nyúló boltívei Isten elképzelhetetlen nagyságát hirdetik. A keresztények hite szerint Ő a mindennapi világban és ezen túl is létező személy. Sok nagyszerű templomhoz hasonlóan, az apátság is kereszt formájában építtetett, megemlékezve Jézus Krisztus haláláról, mely az új élet forrása azoknak, akik hisznek Benne.

Keletre a szentélyrekesztő faltól található a kórus. Évszázadok óta zengnek itt énekek a mindennapi misék közben – a mai napig – Isten magasztalására és dicsőítésére. Az oltároknál a keresztény istentisztelet központi mozzanata, az úrvacsora ünnepe folyik. A hálaadás ezen istentisztelete alatt, mely Jézus halálára és feltámadására emlékezik, a hívek a kenyér és bor szakramentumai által egybeforrnak Vele.

A síremlékek és az emlékművek az emberi méltóságról és teljesítményről, ugyanakkor a keresztények halál utáni életben való hitéről is tanúsodnak.

A Westminster apátságot a 10. században alapították. Akkoriban az európai keresztények többsége elfogadta a római katolikus egyház és a pápa fennhatóságát. A 16. században a reformáció sok változást hozott
az egyházak felépítésébe és ezek istentiszteleteibe, szerte Európában. Az anglikán egyház függetlenítette magát Rómától. Ugyanakkor a hagyományok nagy hányadát megtartotta és saját istentiszteleti formákat teremtett, például a latin helyett bevezetésre került az angol nyelv az istentiszteletek alatt, tekintélyének alapja pedig a szentírás és a hagyományok lettek.

© 2018 The Dean and Chapter of Westminster

Website design - Design by Structure